Saltspa

På ett saltspa får du i saltrummet känna på den renande och hälsofrämjande effekten av salt – rummet är nämligen fullt av salt från golv till tak. Salt sägs ha många hälsofrämjande effekter och påstås rensa dina luftvägar, minska svullnader i slemhinnor och ha lindrande effekter för astmatiker.

Boka saltrum och saltbehandling här

Hittade 5 st upplevelser